ژورنال کلاب

تعداد بازدید:۲۰۳

ژورنال کلاب ارائه شده در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی زابل:

مقدمه:

ژورنال کلاب مطابق با اهداف آموزش برای گروه های هدف در روزهای سه شنبه ساعت 10 صبح در سالن جلسات مرکز برگزار خواهد شد.

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹