اعضای هیات موسس

تعداد بازدید:۳۱۱

 

اعضای هیات موسس:

 

دکتر ایرج شهرامیان

دکتر هادی میرزایی

دکتر کاوه تبریزیان

دکتر عبدالحسین میری

دکتر مهران حصارکی

دکتر محمدحسن محمدی

دکتر خدیجه رضایی کیخایی

دکتر غلامرضا خاتمی

دکتر نورمحمد نوری

دکتر غلامرضا سلیمانی

دکتر مجید نادری

دکتر منیژه خلیلی

دکتر سید محسن دهقانی

دکتر عبدالوهاب مرادی

دکتر کتایون خاتمی

مهندس علی بزی

مهندس مجتبی دلارام نسب

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹