اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۳۱۰

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی زابل عبارتند از:

  • 1. بیماریهای عملکردی دستگاه گوارش
  • 2. هپاتیت و بیماری های کبدی
  • 3. بیماریهای خودایمن
  • 4. بیماری های التهابی روده
  • 5. تغذیه و بیماری های گوارش
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹