کارگاه های آموزشی

تعداد بازدید:۲۰۴

کارگاه های آموزشی ارائه شده در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی زابل:

مقدمه: کارگاه های آموزشی مطابق با اهداف آموزش برای گروه های هدف در روزهای چهارشنبه ساعت 10 صبح در سالن جلسات مرکز برگزار خواهد شد.

  • کارگاه شماره 1:کارگاه یک روزه توانمند سازی محققین – ایده پردازی و انتخاب عنوان تحقیق
  • کارگاه شماره 2: کارگاه یک روزه توانمند سازی محققین – نحوه نگارش پروپوزال
  • کارگاه شماره 3: کارگاه یک روزه توانمند سازی محققین – رفرنس نویسی
  • کارگاه شماره 4: کارگاه یک روزه توانمند سازی محققین – نحوه نگارش مقاله
  • کارگاه شماره 5: کارگاه یک روزه توانمند سازی محققین – نحوه ساب میت مقاله
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹