رئیس مرکز

تعداد بازدید:۳۸۴

رئیس مرکز: ایرج شهرامیان

دکتری فوق تخصصی گوارش و کبد کودکان

CV:

پست الکترونیک: ir_buper@yahoo.com

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹