اهداف پژوهشی

تعداد بازدید:۲۶۳

هدف کلی این مرکز انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی با محور های کلی زیر می باشد

  • الف: بیماریهای عملکردی دستگاه گوارش
  • ب: هپاتیت های ویروسی، بیماریهای عفونی و عوارض آنها،
  • ج: بیماری های خود ایمن
  • د: چاقی و عوارض آن از جمله کبد چرب
  • ه: سرطان های دستگاه گوارش و کبد
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹